Info

Interesse?

Wil je meer betrokken worden bij het schoolgebeuren, kom dan vrijblijvend eens kijken op onze Startvergadering op donderdag 21 september 2017 vanaf 20h30 in de hoofdschool.

 

Lukt het niet aanwezig te zijn? Contacteer dan één van de participerende ouders of stuur een mailtje.

Ouders betrekken bij het schoolleven van onze kinderen.

Ouders informeren over het reilen en zeilen van de school.

Aanspreekpunt zijn voor ouders (met vragen, suggesties, opmerkingen, …).

Ontmoetingsforum zijn voor ouders.

Helpen bijdragen aan een open en constructieve communicatie tussen ouders, leerkrachten, directie en kinderen.

Helpen bij schoolactiviteiten.

Activiteiten organiseren die geld opbrengen om bij te dragen aan de schoolwerking.

Adviserende stem op de schoolraad.

 

 

Hoe kan je bijdragen?

 

Iedere bijdrage, groot of klein, regelmatig of gewoon eens wanneer het past, is van harte welkom !

Bijdragen aan de ouderraad kan op heel verschillende manieren : sommigen participeren regelmatig aan de vergaderingen, anderen helpen af en toe bij een activiteit, nog anderen volgen op via onze nieuwsbrieven, website, verslagen, …

Ouders komen met veel verschillende interesses naar de ouderraad, om info te verzamelen, om andere ouders of schoolteam te ontmoeten, of komen met kritische vragen, nog anderen willen vooral helpen.  Deze brede waaier aan inbreng maakt het samenwerken boeiend, alle inbreng en hulp wordt geapprecieerd. 

‘Ouders en school samenbrengen omdat er

zoveel meer is dan schoolbanken alleen’

Copyright © All Rights Reserved